If this email is not displayed correctly, please click here.

This is a free event but places are limited. Please register by filling out the booking form attached and contacting:

Tracy Simpson, Co-Director, Addo, Principals House, 49 Regent Street, Wrexham, LL11 1PF
t: 01978 293534 / 07890203218 e: tracy@addocreative.com

Nifer cyfyngedig o leoedd sydd yn y digwyddiad rhad ac am ddim hwn. Cofrestrwch drwy lenwir ffurflen archebu a chysylltu :

Tracy Simpson, Cyd-Gyfarwyddwr, Addo, Principals House, 49 Stryd y Rhaglaw, Wrecsam, LL11 1PF
t: 01978 293534 / 07890203218 e: tracy@addocreative.com
OUTLINE PROGRAMME - BOOKING FORM / AMLINELLIAD O'R RHAGLEN - FFURFLEN ARCHEBU
Seminar Celf Rheilffordd Corwen 
Dydd Mawrth 14eg Chwefror 2012 10.00 15.00
Pafiliwn Chwaraeon Corwen, Y Ln Las, Corwen, LL21 0DN

Maer rheilffordd yn dod i Gorwen.

Er mwyn defnyddio ac ehangu etifeddiaeth a diwylliant cyfoethog Corwen orau, cyflwynodd yr artist Naomi Leake gyfres o gynigion am gelfweithiau cyhoeddus. Bydd y rhain, ar y cyd gweithiau arfaethedig eraill, yn helpu cadw ymwelwyr, yn rhannu gwybodaeth ac yn gyrchfan ymwelwyr ac adnodd lleol.

Bydd y seminar hwn yn dwyn ynghyd pawb sydd diddordeb i drafod y cyfraniad y gall celf ei wneud i ddelwedd a hunaniaeth Corwen. Bydd eich cyfraniad chi yn rhan o gynllun gweithredu i alluogi rhoir prosiect ar waith.

Nifer cyfyngedig o leoedd sydd yn y digwyddiad rhad ac am ddim hwn. Cofrestrwch drwy lenwir ffurflen archebu a chysylltu :-

Tracy Simpson
Cyd-Gyfarwyddwr
Addo
Principals House
49 Stryd y Rhaglaw
Wrecsam
LL11 1PF
01978 293534 / 07890203218
tracy@addocreative.com

Addo syn hwylusor diwrnod a bydd yn cynnwys cyflwyniadau gan:
Matthew Jones Uned Ymchwil i Ddylunio Cymru
Iw gadarnhau Canolfan y Dechnoleg Amgen
Naomi Leake Artist
Tracy Simpson Cyd-Gyfarwyddwr, Addo
Corwen Rail Art Seminar
Tuesday 14th February 2012 10.00 15.00
Corwen Sports Pavilion, Green Lane, Corwen, LL21 0DN

The railway is coming to Corwen.

In order to best utilise and augment the rich culture and heritage of Corwen, a series of proposals for public artworks have been put forward by artist Naomi Leake. These will, in conjunction with other proposed works, help to retain visitors, impart information and act as a visitor destination and local resource.

This seminar will bring all the interested parties together to plan and discuss what contribution art can make to the image and identity of Corwen. Your contribution will form part of an action plan to enable the project to be implemented.

This is a free event but places are limited. Please register by filling out the booking form and contacting:-

Tracy Simpson
Co-Director
Addo
Principals House
49 Regent Street
Wrexham
LL11 1PF
01978 293534 / 07890203218
tracy@addocreative.com

The day is facilitated by Addo and includes presentations by:
Matthew Jones Design Research Unit Wales
TBC Centre for Alternative Technology
Naomi Leake Artist
Tracy Simpson Co-Director, Addo

Addo
North Wales Office | Swyddfa Gogledd Cymru
Principals House
49 Regent Street | 49 Stryt y Rhaglaw
Wrexam | Wrecsam
LL11 1PF

e: info@addocreative.com
t : 01978 29 35 34


Addo
South Wales Office | Swyddfa Deheubarth Cymru
26 Gelliwasted Road | 26 Heol Gelliwastad
Pontypridd
Rhondda Cynon Taff | Rhondda Cynon Taf
CF37 2BW

This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise as a result of e-mail transmission