Cyfle Cyfnod Preswyl Segontium/Segontium Residency Opportunity

Cyfle Cyfnod Preswyl Segontium/Segontium Residency Opportunity

CYFLE CYFNOD PRESWYL SEGONTIUM – DYDDIAD CAU ESTYNEDIG  Prosiect cydweithredol rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru a Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, yw’r cyfnod preswyl hwn. Bwrsari: £12,000 am 6 mis, yn cychwyn fis Mai 2014 Rydym yn gwahodd ceisiadau oddi wrth artistiaid â dull cydweithredol/cyfranogol o fynd…

Continue reading →