Maes Parcio Creadigol

Maes Parcio Creadigol

Mae Maes Parcio Creadigol yn brosiect ar y cyd rhwng Addo, Tŷ Pawb, KIM Inspire, a’r artist arweiniol Marja Bonada. Rydym yn ail-ddychmygu’r ardal to fflat uwchben prif oriel Tŷ Pawb – rhan segur o faes parcio aml-lawr – fel man gwyrdd arbrofol lle gall…

Continue reading →