Monthly archive for September2021

DIOLCH YN ARBENNIG I’N FFRINDIAU BEIRNIADOL – A SPECIAL THANK YOU TO OUR CRITICAL FRIENDS

DIOLCH YN ARBENNIG I’N FFRINDIAU BEIRNIADOL – A SPECIAL THANK YOU TO OUR CRITICAL FRIENDS

Diolch yn arbennig i’n ffrindiau beirniadol a gefnogodd ddatblygu a chyflenwi ein gwaith dros y flwyddyn aeth heibio.  Mae ein Grŵp Ffrindiau Beirniadol yn cynnwys y cyfranwyr sy’n dilyn: Nathalie Camus (Ymgynghorydd Llawrydd a Rheolwr Prosiectau) Claire Furlong (Dirprwy Brif Weithredwr ac Arweinydd Gweithredol, Llenyddieth Cymru) …

Continue reading →

 • <i><b>Llun | Image:</b> Dideitl | Untitled</i>, Cheryl Beer, 2021.

  Llun | Image: Dideitl | Untitled, Cheryl Beer, 2021.
  © Cheryl Beer

 • <i><b>Llun | Image:</b> Adfywiad</i>, Rowan O'Neill, 2021.

  Llun | Image: Adfywiad, Rowan O'Neill, 2021.
  © Rowan O'Neill

 • <i><b>Llun | Image:</b> Where the waves meet the sure</I>, Rowan O'Neill, 2021.

  Llun | Image: Where the waves meet the sure, Rowan O'Neill, 2021.
  © Rowan O'Neill

 • <i><b>Llun | Image:</b> Erydiad</i>, Rowan O'Neill, 2021.

  Llun | Image: Erydiad, Rowan O'Neill, 2021.
  © Rowan O'Neill

 • <i><b>Llun | Image:</b> Adlewyrchu Tafluniadau: Arbrofi â thafluniadau a chanfyddiadau dyfnder | Projection Mirroring: Experimenting with projections and perceptions of depth </I>, Jason & Becky, 2021.

  Llun | Image: Adlewyrchu Tafluniadau: Arbrofi â thafluniadau a chanfyddiadau dyfnder | Projection Mirroring: Experimenting with projections and perceptions of depth , Jason & Becky, 2021.
  © Jason & Becky

 • <i><b>Llun | Image:</b> Touch OSC: Defnyddio meddalwedd i fapio seiniau â gwrthrychau | Touch OSC: Using software to map sounds to objects</I>, Jason & Becky, 2021.

  Llun | Image: Touch OSC: Defnyddio meddalwedd i fapio seiniau â gwrthrychau | Touch OSC: Using software to map sounds to objects, Jason & Becky, 2021.
  © Jason & Becky

 • <i><b>Llun | Image:</b> Dideitl | Untitled </I>, Mandy Lane, 2021.

  Llun | Image: Dideitl | Untitled , Mandy Lane, 2021.
  © Mandy Lane

 • <i><b>Llun | Image:</b> Dideitl | Untitled </I>, Mandy Lane, 2021.

  Llun | Image: Dideitl | Untitled , Mandy Lane, 2021.
  © Mandy Lane

 • <i><b>Llun | Image:</b> Dideitl | Untitled </I>, Mandy Lane, 2021.

  Llun | Image: Dideitl | Untitled , Mandy Lane, 2021.
  © Mandy Lane

 • <i><b>Llun | Image:</b> Dideitl | Untitled </I>, Mandy Lane, 2021.

  Llun | Image: Dideitl | Untitled , Mandy Lane, 2021.
  © Mandy Lane

 • <i><b>Llun | Image:</b> Dideitl | Untitled </I>, Mandy Lane, 2021.

  Llun | Image: Dideitl | Untitled , Mandy Lane, 2021.
  © Mandy Lane

 • <i><b>Llun | Image:</b> Dideitl | Untitled </I>, Mandy Lane, 2021.

  Llun | Image: Dideitl | Untitled , Mandy Lane, 2021.
  © Mandy Lane

PEILOT: Rhaglen Ymchwil a Datblygu wedi’i Mentora i Artistiaid sydd â’u Cartref yng Nghymru | PILOT: Mentored R & D Programme for Wales-based Artists

Cafodd PEILOT – Rhaglen Ymchwil a Datblygu wedi’i Mentora, dan nawdd Addo, i artistiaid sydd â’u cartref yng Nghymru i roi lle iddyn nhw ddatblygu eu harfer yn y maes cyhoeddus – ei chyllido gan Gyllid Adfer Diwylliannol Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru.  Roedd ar…

Continue reading →