Monthly archive for November2019

Gefail yr Ynys Residency Music Launch

Gefail yr Ynys Residency Music Launch

Robin Richards talks about his music, as recorded at the Gefail Yr Ynys forge with blacksmith Dylan Cadwaladr Parry, to Mary Anne Hobbs on 6 Music. https://www.bbc.co.uk/programmes/m000b7m5 (Robin’s piece is at 1:19:30) In 2017, Robin took up the role of artist in residence, with Addo as…

Continue reading →

Gwaith Celf wedi’i Ysbrydoli gan y Gymuned ar gyfer Blaendraeth y Fflint/ Community Inspired Artwork for Flint Foreshore

Mae ymgysylltiad cymunedol helaeth wedi digwydd gyda phobl y Fflint dros y deunaw mis diwethaf gan ymchwilio be ydi ystyr eu tref iddyn nhw ac yn rhoi cyfleoedd iddynt rannu eu straeon. Mae nifer o artistiaid wedi bod yn gweithio gydag ysgolion a grwpiau cymunedol…

Continue reading →