Monthly archive for November2021

Call for Creative Practitioners Ysgol Llanfyllin

Call for Creative Practitioners Ysgol Llanfyllin

Budget: £5000 Project Duration: February – April 2022 Application Deadline: 26th November 2021   We’re inviting applications for Creative Practitioners (individuals and partnerships are welcome) who have a practice in painting or illustration. Working with primary (approximately ten years 3-6 students) and secondary (approximately fifteen…

Continue reading →

Cynllun Ysgolion Creadigol: Galwad am Ymarferwyr Creadigol, Ysgol Llanfyllin

Cynllun Ysgolion Creadigol: Galwad am Ymarferwyr Creadigol, Ysgol Llanfyllin

Cyllid: £5000 Cyfnod y prosiect: Chwefror – Ebrill 2022 Dyddiad Cau Ceisiadau: Tachwedd 26fed 2021   Rydym yn gwahodd ceisiadau gan Ymarferwyr Creadigol (croesewir unigolion a phartneriaethau) sydd ag arfer mewn paentio neu ddarlunio. I weithio gyda disgyblion cynradd (tua deg disgybl blwyddyn 3-6) ac…

Continue reading →