Diolch yn arbennig i’n ffrindiau beirniadol a gefnogodd ddatblygu a chyflenwi ein gwaith dros y flwyddyn aeth heibio.  Mae ein Grŵp Ffrindiau Beirniadol yn cynnwys y cyfranwyr sy’n dilyn:
 • Nathalie Camus (Ymgynghorydd Llawrydd a Rheolwr Prosiectau)
 • Claire Furlong (Dirprwy Brif Weithredwr ac Arweinydd Gweithredol, Llenyddieth Cymru) 
 • y Dr Abigail Gilmore (Uwch-ddarlithydd, Rheoli’r Celfyddydau a Pholisi Diwylliannol, Institute for Cultural Practices (ICP), Cyfarwyddwr Rhaglenni, Rhaglenni ICP MA ym Mhrifysgol Manceinion)
 • Anne Hayes (Artist a Rheolwr y Celfyddydau a Diwydiannau Creadigol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf)
 • Della Hill (Arweinydd Amrywiaeth a Chynhwysiant yn Chwarae Teg)
 • y Dr Matthew Jones (Pensaer a Phennaeth yr Ysgol Pensaernïaeth a Dylunio yn Birmingham School of Architecture and Design)
 • y Dr David Llewelyn (Arweinydd Rhwydweithiau Lles Integredig, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan) 
 • Jeremy Turner (Cyfarwyddwr Artistig, Arad Goch)
 • Alan Whitfield (Artist a Swyddog y Celfyddydau Gweledol yn Celfyddydau Anabledd Cymru)

 


A special thank you to our Critical Friends, who have supported the development and delivery of our work over the past year.  Our Critical Friends Group is made up of the following contributors:
 • Nathalie Camus (Freelance Consultant & Project Manager)
 • Claire Furlong (Deputy CEO and Head of Operations, Literature Wales)
 • Dr Abigail Gilmore (Senior Lecturer, Arts Management & Cultural Policy, Institute for Cultural Practices (ICP), Programme Director, ICP MA Programmes at Manchester University)
 • Anne Hayes (Artist and Arts & Creative Industries Manager at Rhondda Cynon Taf CBC)
 • Della Hill (Diversity and Inclusion Lead at Chwarae Teg)
 • Dr Matthew Jones (Architect and Head of the School of Architecture & Design at Birmingham School of Architecture and Design)
 • Dr David Llewelyn (Integrated Wellbeing Networks Lead, Aneurin Bevan University Health Board)
 • Jeremy Turner (Artistic Director, Arad Goch)
 • Alan Whitfield (Artist and Visual Arts Office at Disability Arts Cymru)