Contemporary Art Installation for Haverfordwest

Budget £80,000
The commission is expected to run from 1 January 2017 – 31 October 2017

Confluence are inviting applications from artists/designers /architects to work on a project located on the river corridor in Haverfordwest, Pembrokeshire’s county town.

The commission is to create a permanent art installation but it is also intended to test new ways of working and reconnecting people, through engagement with the arts, into the process of regenerating the town.

This opportunity lies at the heart of a 10-year vision for the ancient port of Haverfordwest to be re-imagined as a vibrant and distinctive market town reconnected with its river in full flow and charged by the creativity of its people.

Deadline for applications 31 October 2016

Interviews scheduled for 18 November 2016

For the full brief and details of how to apply:

http://www.addocreative.com/PDF/Confluence_ARTIST_BRIEF.pdf

http://www.addocreative.com/PDF/Context_and_scenario.pdf

Confluence is a creative collaboration between PLANED, spacetocreate, iDeA Architects, Pembrokeshire County Council and Transition Haverfordwest.

Confluence has been awarded funding from Ideas:People:Places, an Arts Council of Wales strategic initiative that seeks to test new models of regeneration and collaboration through the arts with partnership funding from Pembrokeshire County Council. The artist’s appointment is being managed by Addo.Gosodiad Celf Gyfoes i Hwlffordd

Cyllideb £80,000
Disgwylir i’r comisiwn redeg o 1 Ionawr 2017 tan 31 Hydref 2017

Mae Confluence yn gwahodd ceisiadau gan arlunwyr/dylunwyr/penseiri i weithio ar brosiect wedi’i leoli ar goridor afon yn Hwlffordd, tref Sir Benfro.

Pwrpas y comisiwn yw creu gosodiad celf barhaol ond ei fwriad hefyd yw profi dulliau newydd o weithio ac ailgysylltu pobl, drwy ymgysylltu gyda’r celfyddydau, i mewn i’r broses o adfywio’r dref.

Mae’r cyfle hwn wrth wraidd gweledigaeth 10 mlynedd ar gyfer porthladd hynafol Hwlffordd i’w hail-greu fel tref marchnad fywiog ac unigryw wedi’i hailgysylltu gyda’r afon yn ei holl ogoniant ac wedi’i sbarduno gan greadigrwydd ei phobl.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Hydref 2016

Cyfweliadau wedi’u trefnu ar 18 Tachwedd 2016

Am y briff llawn a’r manylion ynghylch sut i ymgeisio:

http://www.addocreative.com/PDF/Confluence_ARTIST_BRIEF_CYM.pdf

http://www.addocreative.com/PDF/Context_and_Scenario_CYM.pdf

Mae Confluence yn gydweithrediad creadigol rhwng PLANED, spacetocreate, iDeA Architects, Cyngor Sir Penfro a Thrawsnewid Hwlffordd.

Caiff Confluence gyllid gan Syniadau:Pobl:Lleoedd, menter strategol Cyngor Celfyddydau Cymru sy’n ceisio profi modelau newydd ar gyfer adfywio a chydweithio drwy’r celfyddydau gyda chyllid partneriaeth gan Gyngor Sir Penfro. Rheolir penodiad yr arlunydd gan Addo.

Confluence Funders