Fe’ch gwahoddir yn gynnes i berfformiad gan
You are warmly invited to the performance by

Mike Murray ac / and Robin Richards

7-9yh Dydd Sul Medi 24ain    7-9pm Sunday 24th September

Mae’r digwyddiad yn dathlu diwedd preswyliad mis o hyd yn yr efail, lle cafodd yr artist Mike Murray o Wynedd ei ddewis i weithio ochr yn ochr â’r cyfanswoddwr cyfoes a chwaraewr sawl offeryn, Robin Richards o’r band Dutch Uncles o Fanceinion.  Yn ystod y mae’r artistiaid wedi bod yn cyfnewid syniadau a cydweithio hefo grwpiau a chymunedau lleol, gan gynnwys Coleg Menai ac Antur Waunfawr.

Byddai’n bleser petai chi’n ymuno â ni i weld beth mae’r pâr wedi bod yn ei wneud.

This event is the culmination of a month-long residency at the forge which paired local Gwynedd-based mixed media sculptorMike Murray with contemporary composer and multi-instrumentalist, Robin Richards from Manchester based band Dutch Uncles. The residencies have involved skills exchange and the opportunity to work with local groups and communities, including Coleg Menai and Antur Waunfawr.

Please join us to see and hear what the pair have been up to.

Gyda Lluniaeth. Croeso i bawb!
Refreshments available. All welcome! 


Gefail yr Ynys, St Helens Road, Slate Quay, Caernarfon, LL55 2PB