Addo are pleased to be working with Stamp in Caernarfon on the Gefall yr Ynys project, a forge with metalworking facilities. In collaboration with local makers, artists and just the plain curious, the space will be opened up to wide range of users. Opportunities to get involved will include short-courses, artist in residence, talks and seminars and open access sessions.

Free Arts Workshops for Children and Families & Free Blacksmithing demonstrations

Saturday and Sunday 8th and 9th April

10am-12 and 1-3pm

Call in at the Gefail yr Ynys Forge to take part – no need to book

Gefail yr Ynys, St Helen’s Road, Slate Quay, Caernarfon LL55 2PB (just 5 minutes walk from Caernarfon Castle)

 

Mae Gefall yr Ynys yn efail gyda offer a chyfarpar gwaith metel ynddo.  Mewn cydweithrediad a gwneuthurwyr lleol, artistiaid ac unrhyw un sydd am gymryd rhan, bydd y gofod yn cael ei agor i fyny i ystod eang o ddefnyddwyr.  Bydd cyfleoedd i gymryd rhan yn cynnwys cyrsiau byr, artistiaid preswyl, sgyrsiau a sesiynau sy’n agored i bawb.

Gweithdai Celf i Blant a Theuluoedd am Ddim & Dangosiadau Gof am Ddim

Sadwrn a Sul Ebrill 8fed a 9fed

10yb-12 ac 1-3yp

Galwch draw yng Ngefail yr Ynys i gymryd rhan – dim angen bwcio

Gefail yr Ynys, St Helen’s Road, Cei Llechi, Caernarfon LL55 2PB (taith 5 munud ar droed o Gasstel Caernarfon)

Download the flyer here:

Gefail yr Ynys_a5_poster_front_without_bleed_ver2

Gefail yr Ynys_a5_poster_ back_without_bleed_rev3