Addo what's going on - page 2

DIOLCH YN ARBENNIG I’N FFRINDIAU BEIRNIADOL – A SPECIAL THANK YOU TO OUR CRITICAL FRIENDS

DIOLCH YN ARBENNIG I’N FFRINDIAU BEIRNIADOL – A SPECIAL THANK YOU TO OUR CRITICAL FRIENDS

Diolch yn arbennig i’n ffrindiau beirniadol a gefnogodd ddatblygu a chyflenwi ein gwaith dros y flwyddyn aeth heibio.  Mae ein Grŵp Ffrindiau Beirniadol yn cynnwys y cyfranwyr sy’n dilyn: Nathalie Camus (Ymgynghorydd Llawrydd a Rheolwr Prosiectau) Claire Furlong (Dirprwy Brif Weithredwr ac Arweinydd Gweithredol, Llenyddieth Cymru) …

Continue reading →

 • <i><b>Llun | Image:</b> Dideitl | Untitled</i>, Cheryl Beer, 2021.

  Llun | Image: Dideitl | Untitled, Cheryl Beer, 2021.
  © Cheryl Beer

 • <i><b>Llun | Image:</b> Adfywiad</i>, Rowan O'Neill, 2021.

  Llun | Image: Adfywiad, Rowan O'Neill, 2021.
  © Rowan O'Neill

 • <i><b>Llun | Image:</b> Where the waves meet the sure</I>, Rowan O'Neill, 2021.

  Llun | Image: Where the waves meet the sure, Rowan O'Neill, 2021.
  © Rowan O'Neill

 • <i><b>Llun | Image:</b> Erydiad</i>, Rowan O'Neill, 2021.

  Llun | Image: Erydiad, Rowan O'Neill, 2021.
  © Rowan O'Neill

 • <i><b>Llun | Image:</b> Adlewyrchu Tafluniadau: Arbrofi â thafluniadau a chanfyddiadau dyfnder | Projection Mirroring: Experimenting with projections and perceptions of depth </I>, Jason & Becky, 2021.

  Llun | Image: Adlewyrchu Tafluniadau: Arbrofi â thafluniadau a chanfyddiadau dyfnder | Projection Mirroring: Experimenting with projections and perceptions of depth , Jason & Becky, 2021.
  © Jason & Becky

 • <i><b>Llun | Image:</b> Touch OSC: Defnyddio meddalwedd i fapio seiniau â gwrthrychau | Touch OSC: Using software to map sounds to objects</I>, Jason & Becky, 2021.

  Llun | Image: Touch OSC: Defnyddio meddalwedd i fapio seiniau â gwrthrychau | Touch OSC: Using software to map sounds to objects, Jason & Becky, 2021.
  © Jason & Becky

 • <i><b>Llun | Image:</b> Dideitl | Untitled </I>, Mandy Lane, 2021.

  Llun | Image: Dideitl | Untitled , Mandy Lane, 2021.
  © Mandy Lane

 • <i><b>Llun | Image:</b> Dideitl | Untitled </I>, Mandy Lane, 2021.

  Llun | Image: Dideitl | Untitled , Mandy Lane, 2021.
  © Mandy Lane

 • <i><b>Llun | Image:</b> Dideitl | Untitled </I>, Mandy Lane, 2021.

  Llun | Image: Dideitl | Untitled , Mandy Lane, 2021.
  © Mandy Lane

 • <i><b>Llun | Image:</b> Dideitl | Untitled </I>, Mandy Lane, 2021.

  Llun | Image: Dideitl | Untitled , Mandy Lane, 2021.
  © Mandy Lane

 • <i><b>Llun | Image:</b> Dideitl | Untitled </I>, Mandy Lane, 2021.

  Llun | Image: Dideitl | Untitled , Mandy Lane, 2021.
  © Mandy Lane

 • <i><b>Llun | Image:</b> Dideitl | Untitled </I>, Mandy Lane, 2021.

  Llun | Image: Dideitl | Untitled , Mandy Lane, 2021.
  © Mandy Lane

PEILOT: Rhaglen Ymchwil a Datblygu wedi’i Mentora i Artistiaid sydd â’u Cartref yng Nghymru | PILOT: Mentored R & D Programme for Wales-based Artists

Cafodd PEILOT – Rhaglen Ymchwil a Datblygu wedi’i Mentora, dan nawdd Addo, i artistiaid sydd â’u cartref yng Nghymru i roi lle iddyn nhw ddatblygu eu harfer yn y maes cyhoeddus – ei chyllido gan Gyllid Adfer Diwylliannol Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru.  Roedd ar…

Continue reading →

Penodi Artistiaid i ISLIFAU – Ar Ein Rhiniog | Artists Appointed for UNDERCURRENTS – On Our Doorstep

Penodwyd tri artist sydd â’u cartref yng Nghymru gan y Bartneriaeth Prosiect ISLIFAU – AR EIN RHINIOG: ALT-Architecture, Jesse Briton a Rufus Mufasa. Bydd yr artistiaid yn gweithio gyda’r Bartneriaeth a thrigolion y fro i dynnu cysylltiadau ar draws Cwm Aber (Abertridwr a Senghennydd) a…

Continue reading →

 • Image / Delwedd © Colin Smith (cc-by-sa/2.0)

  Image / Delwedd © Colin Smith (cc-by-sa/2.0)

Creative Practitioner Opportunities – UNDERCURRENTS – ON OUR DOORSTEP – Cyfleoedd i Ymarferwyr Creadigol

CREATIVE PRACTITIONER OPPORTUNITIES UNDERCURRENTS – ON OUR DOORSTEP Fee: £1,250 / opportunity (at rate of £250/day), plus up to £250 for travel & reasonable disbursements and up to £330 for materials (inc. VAT). Deadline for Applications: 09 June 2021, midnight  Project Activity: July – September…

Continue reading →

 • Untitled, Mandy Lane, 2017, ceramic.

  Untitled, Mandy Lane, 2017, ceramic.

 • Rendez-vous particulière: Potatoes from Egypt, Rowan O’Neill © The Morning Boat

  Rendez-vous particulière: Potatoes from Egypt, Rowan O’Neill © The Morning Boat

 • Jason & Becky

  Jason & Becky

 • Cheryl Beer

  Cheryl Beer

Four Wales-based Artists Selected for Addo’s Mentored R&D Programme / Dewis Pedwar Artist sydd â’u Cartref yng Nghymru i Raglen Addo – Ymchwil a Datblygu wedi’u Mentora

Four Wales-based artists have been selected to take part in Addo’s pilot Mentored Research & Development programme.  They are: Cheryl Beer, Jason & Becky, Mandy Lane, and Rowan O’Neill.  The programme runs from January – March 2021 and is intended to allow artists time and…

Continue reading →

 • South side of Bishopston Comprehensive School for SS5889 Viewed across a sports field from this Link public footpath gate.

  South side of Bishopston Comprehensive School for SS5889 Viewed across a sports field from this Link public footpath gate.
  © Copyright Jaggery (https://www.geograph.org.uk/more.php?id=5744848) and licensed for reuse under this Creative Commons Licence - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol: Galwad am Ymarferwyr Creadigol

Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol: Galwad am Ymarferwyr Creadigol   Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt, The Glebe, Llandeilo Ferwallt, Abertawe, SA3 3JP   Cyllideb: £5,000 | Hyd y prosiect: Ionawr – Mai 2021 | Dyddiad Cau Ymgeisio: 05 Ionawr 2021   Mae Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt yn gwahodd ceisiadau gan…

Continue reading →

 • <i><b>Image:</b> South side of Bishopston Comprehensive School for SS5889 Viewed across a sports field from this Link public footpath gate.</i>

  Image: South side of Bishopston Comprehensive School for SS5889 Viewed across a sports field from this Link public footpath gate.
  © Copyright Jaggery (https://www.geograph.org.uk/more.php?id=5744848) and licensed for reuse under this Creative Commons Licence - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Lead Creative Schools Scheme: Call for Creative Practitioners

Lead Creative Schools Scheme: Call for Creative Practitioners Bishopston Comprehensive, The Glebe, Bishopston, Swansea, SA3 3JP Budget: £5,000 | Project Duration: January – May 2021 | Application Deadline: 05 January 2021   Bishopston Comprehensive is inviting applications from Creative Practitioners (individuals / partnerships / studios…

Continue reading →

Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol / Lead Creative Schools Scheme : Galwad am Ymarferwyr Creadigol/Call for Creative Practitioners

Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol / Lead Creative Schools Scheme : Galwad am Ymarferwyr Creadigol/Call for Creative Practitioners

Ysgol Llanfyllin, Llanfyllin, Powys, SY22 5BJ Cyllid/Budget: £5,000 Cyfnod y Prosiect/Project Duration: Chwefror – Ebrill/February – April 2021 Dyddiad Cau Ceisiadau/Application Deadline:  5ed Ionawr 2021/5th January 2021 Rydyn ni’n gwahodd ceisiadau gan ddau Ymarferydd Creadigol sy’n gallu siarad Cymraeg (croesewir unigolion a phartneriaethau), un â…

Continue reading →

 • <i><b>Image:</b> Toiledau Residency Pilot, Corwen, 2014. </i>

  Image: Toiledau Residency Pilot, Corwen, 2014.
  © Camp Little Hope.

Mentored Research & Development Programme for Artists | Rhaglen Ymchwil a Datblygu wedi’i Mentora i Artistiaid

We are inviting applications from Wales-based artists with an interest in developing an idea for the co-creation of a situated contemporary art project towards social change in Wales with mentoring support from Addo. Fee per artist: £6,250 (for 25 days work at £250 per day,…

Continue reading →

‘How to Apply’ Online Workshop – Gweithdy Ar-lein ‘Sut i Wneud Cais’

A ‘How to Apply’ online workshop for Addo’s Mentored Research & Development Programme for Artists. Book your place on Addo’s online ‘How to Apply’ workshop 10-11:30am on 25/11/2020 for your chance to ask questions about the programme and application process. This workshop provides an opportunity to ask…

Continue reading →

Page 2 of 11 1 2 3 4 5 ... Last →